Realizácie

Postupnosť krokov pri plánovaní kuchyne

1) Zákazník prinesie do kuchynského štúdia projekt domu, alebo pôdorys kuchyne, v ktorom sú presne vyznačené okná, dvere, radiátory, oblúky, výklenky a pod.

2) Pomocou daných údajov zakreslíme do grafického programu miestnosť. Zohľadníme pritom požiadavky zákazníka na množstvo a typy spotrebičov. Urobíme jednu alebo viac variantov kuchyne. Zákazník si môže vybrať farbu dvierok, korpusov, pracovnej dosky, úchytiek, drez, batériu, spotrebiče a pod. Vizualizáciu projektu poskytneme aj v elektronickej podobe. Vyhotovenie projektu sa spoplatňuje. Pri realizácii sa však táto čiastka vráti zákazníkovi.

3) Keď zákazník s projektom súhlasí, náš montér zameria priestor, kde sa má daný nábytok inštalovať. Pritom preverí, čí sú správne umiestnené siete (elektrické zásuvky, odpad, voda a pod.)

4) Po zaplatení 50%-nej zálohy a obojstrannom podpísaní zmluvy o dielo sa nábytok objedná. Dodanie nábytku trvá 4-8 týždňov – podľa náročnosti na výrobu.

5) Nábytok dovezieme k zákazníkovi na miesto určenia. Montáž nábytku vykoná náš zmluvný partner. Montáž spotrebičov vykonajú externí odborní profesisti.

Realizácie